Privacy

Inleiding

Petra Verweij is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Petra Verweij gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeld voor een orienterend gesprek, of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Petra Verweij. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, consulten, afspraken en/of opgegeven interessen. Petra Verweij gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten derden op de hoogte te houden.

 

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige diensten van Petra Verweij. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Petra Verweij worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Petra Verweij haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Petra Verweij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Wijzigingen

Petra Verweij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Petra Verweij.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 november 2016