Disclaimer

 

Hoewel de op deze website getoonde informatie door Petra Verweij met zorg wordt samengesteld, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Petra Verweij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Petra Verweij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Petra Verweij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Petra Verweij worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Petra Verweij is uiterst zorgvuldig ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, echter zij kan niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Petra Verweij worden onderhouden wordt afgewezen. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.